ReadyPlanet.com
dot dot
ระเบียบการสอบตรง

ระเบียบการสมัครสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีล่าสุด

ระเบียนการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีล่าสุด 2555

  

วิชา

เต็ม 100 คะแนน

1.วิชากฎหมาย

40 คะแนน

      -วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

       กฎหมาย

10 คะแนน

      -วิชาความสามารถในการใช้

       เหตุผลทางกฎหมาย

30 คะแนน

2.GAT

30 คะแนน

      -เชื่อมโยง

15 คะแนน

      -ภาษาอังกฤษ

15 คะแนน

3.วิชาภาษาอังกฤษ(คณะจัดสอบ)

10 คะแนน

4.วิชาเรียงความ

10 คะแนน

5.วิชาย่อความ

10 คะแนน

 

หมายเหตุ : ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาย่อความและวิชาเรียงความ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาความถนัด วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมายสูงสุด 1,200 คนแรก

 เปิดรับสมัครผ่าน www.reg.tu.ac.th

 

คุณสมบัติเฉพาะคณะนิติศาสตร์

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)สายสามัญ

2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ม.4-5 (4เทอม)

ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ผู้ที่สมัครต้องเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ

3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา

5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อ ไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

6. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7. ผู้ที่อายุเกินกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

8. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 

การชำระเงิน

 

ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

1. ค่าสมัครสอบ 400 บาท

 

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท

 

 

FAQ การสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

 
DTL Article

สถิติผู้สมัครสอบตรง
ตัวอย่างข้อสอบส่วนกฎหมาย article
ตัวอย่างข้อสอบส่วนภาษาอังกฤษ article
รายชื่อผู้สอบติดนิติศาสตร์ 2556
เฉลยแบบทดสอบ PRE-TEST สอบตรงนิติศาสตร์ ปี 2554 อย่างละเอียด article
แบบทดสอบ PRE-TEST สอบตรงนิติศาสตร์ ปี 2554 (ปีที่แล้ว) article
แบบทดสอบ PRE-TEST สอบตรงนิติศาสตร๋ 2555 By DTL-LAW articlebulletเฉลยข้อสอบ Pretest สอบตรง 54
dot
สมัครรับข่าวสารจาก the BTS

dot
dot
ความสำเร็จของน้องๆ
dot
bulletรายชื่อน้องๆ สอบติดปีล่าสุด 170 คน
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 53
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 52
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 51
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 50
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 49
dot
Talk to us
dot
bulletเวลาทำการ จ.-ศ. 11.30-19.30 ส.-อา 7.30-19.30
bullet02 - 632 - 9884 (Office)
bullet09-0197-7297 ถึง 7301 (Hotline)
bulletschool.thebts@gmail.com
bulletพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ หรือ พนักงานบริการไม่สุภาพ โทร. 08-9969-0707, 08-6308-9194
dot
สมัครเรียนสอบตรง
dot
bulletโรงเรียนกวดวิชา theBTS (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)


ติวสอบตรงธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ ดอท คอม
ทนายหน้าใส


Copyright © 2010 All Rights Reserved.